• 09124869625
  • 02155153624

اصول طراحی درچاپ افست

اصول طراحی درچاپ افست
تأثیر رنگ بر نوشتار «رنگ» نقش مهمی در  هر کار گرافیکی است. از آنجایی که نوشتار در سفارش چاپی مهم است، توجه به رنگ و انتخاب درست آن  نیز بسیار اهمیت دارد. برای خوانده شدن متن باید نوشتار به صورتی باشد که خوب دیده شود. به کار بردن رنگ های مناسب در نوشتار به شکل صحیح در تحقق این امر بسیار مؤثر است. گاهی سفارش دریافتی شما تک‌رنگ است که در آن صورت باید با استفاده از یک رنگ مناسب، سفارش را انجام دهید؛ یعنی با بهره‌گیری از ترام‌های مختلف در زمینه و نوشتار به خوانایی و جذابیت بیشتر عنوان و متن مطالب  کمک کنید.

از فضای تک‌رنگ که بگذریم، در حالت رنگی یا چهار رنگ هم می‌توان برای بهتر خواندن متن از این امکان یعنی تضاد رنگی به درستی بهره برد.در انتخاب رنگ نوشتار همیشه این سه وضعیت وجود دارد:
  نوشتار رنگ دارد، رنگ سفید یا همان نگاتیو هم در این وضعیت به شمار می‌آید.
 نوشتار و خط دور در دو رنگ متفاوت است.
 داخل نوشتار بی‌رنگ یا سفید و خط دور رنگی است.

نقش رنگ در فونتها

اگر بخواهید از رنگ برای خط دور حروف استفاده کنیم، باید به این نکته توجه کرد که در فونت‌های کوچک از خط دور بیش از یک میلی‌متر استفاده نشود؛ زیرا داخل فونت را پر می‌کند و نوشته زیبا نمی‌شود، اما در قلم‌ها با شماره‌ی بزرگ‌تر می‌توان از خط دور استفاده برد.

نکته‌ی دیگر، آن که به هنگام استفاده از خط دور در فونت‌های کوچک، باید از یکی از چهار رنگ  اصلی کمک گرفت؛ به سبب آن که اگر از رنگ ترکیبی استفاده شود، در صورت تنظیم نبودن دستگاه چاپ، با کوچک‌ترین خطا در یکی از مراحل چاپ، این موارد پیش می‌آید:
    رنگ‌ها جابه‌جا می‌شود؛
خط دور حروف وارد  متن می‌شود؛
نوشتار مخدوش و ناخوانا می‌شود؛
از دقت و وضوح آن کاسته می‌شود.
باید پیش از فرستادن هر فایل به صورت نهایی برای خروجی فیلم و زینک به این نکته‌ها توجه کرد:

 هر اقدامی در رنگ و جابه‌جایی نوشتار می‌خواهیم انجام دهیم، کامل باشد؛ مانند: تنظیم خطوط، پاراگراف‌بندی، تغییر رنگ‌ها، اندازه‌ی قلم، انتخاب رنگ نهایی نوشتار و سپس نوشتار را برای اطمینان از  تغییر نکردن آن در مرحله‌ی خروجی فیلم و لیتوگرافی، تبدیل تمام نوشتار به تصویر (به اصطلاح CONVERT کردن نوشتار). همچنین، در ادامه دقت در فعال بودن یا نبودن دگمه‌ی OVER PRINT)) مهم است. در برنامه‌های بُرداری مانند: «کورل دراو» (CORELL DRAW) و «فری هند»  (FREE HAND) به صورت پیش‌فرض برای رنگ سیاه نوشتار «OVER PRINT» فعال است و زمانی که رنگ نوشتار را از رنگ سیاه به رنگ دیگر تغییر می‌دهید،. خود به خود از آن حالت خارج می‌شود و زیر نوشته را خالی می‌کند. در بیشتر موارد  ندانستن وضعیت فعال یا غیرفعال بودن این دگمه سبب خطاهای چاپی می‌شود؛ بنابراین، توجه به آن ضروری است یعنی هرگاه می‌خواهید رنگ نوشتار روی رنگ‌های دیگر چاپ نشود و زیر نوشتار سفید باشد، باید قسمت OVER PRINT را غیرفعال کنید و هنگامی که می‌خواهید نوشتار روی زمینه‌ی رنگی بیاید و با رنگ زیرین ترکیب شود، آن را فعال کنید. در خصوص رنگ سیاه به سبب این که روی هر رنگی می‌نشیند، آن را تیره‌تر می‌کند و نوشتار بهتر دیده می‌شود، OVER PRINT بودن آن مانعی ندارد؛ زیرا اگر زیر نوشتار ریز سفید شود یا اگر نوشته به هر دلیلی در چاپ جابه‌جا شود، در اطراف نوشته، سفیدی کاغذ پیدا می‌شود و مطلب را ناخوانا می‌کند

نوشتار متن باید در یک رنگ از رنگ‌های چاپ دیده شود، ترجیحی رنگ سیاه.
 نوشتار با حاشیه کار فاصله منطقی داشته باشد.
 دگمه OVER PRINT تنظیم شود.
تمام تغییرات فونت  (انتخاب، اصلاح رنگ، اندازه‌ی فونت و ...) پیش از کانورت کردن یعنی تبدیل متن به تصویر انجام شود.
 در صورتی که به هر دلیل متن را به تصویر تبدیل نکردید، باید تمام فونت و قلم‌های کاربردی را همراه فایل به لیتوگرافی بفرستید