• 09124869625
  • 02155153624

مكانيزم چاپ افست

مكانيزم چاپ افست
دستگاه چاپ افست با چهار رنگ مكانيزم بالا، 4 بار در طول دستگاه تكرار مي شود. از این رو اندازه ها و ابعاد دستگاه هاي چاپ افست به اندازه و سایز چاپ آنها و همچنین به تعداد رنگ آنها بستگی دارد. هزینه ای که برای خرید دستگاه هاي چاپ افست  صرف می‎شود نیز به همين امر، كمپاني توليد كننده و سال توليد دستگاه بستگي دارد